Ликовната уметност на почвата на Македонија од IX до крајот на XIX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [раководител Георги Старделов].

Date
2010
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 20 и 21. Тираж 300. Трудови на повеќе јазици. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Resumé и Summaries кон повеќето трудови.
Keywords
Ликовна уметност
Citation