Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [одговорен уредник Зузана Тополињска ; фонетска и фонолошка транскрипција Дејан Геговски ; карта Марјан Марковиќ].

Date
2000
Authors
Видоески, Божидар. (aut)
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The phonological bases of the dialects of the Macedonian language / Božidar Vidoeski. Тираж 700. Од редакцијата: стр. I-IV.
Keywords
Македонски јазик
Citation