Живописот во Македонија : XVIII-XIX : студии / Цветан Грозданов.

Date
2011
Authors
Грозданов, Цветан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација Трифун Костовски : Данте
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Painting in Macedonia : XVIII-XIX age : studies / Cvetan Grozdanov. Фусноти кон текстот. Résumé ; Summaries кон трудовите. Регистар.
Keywords
Фрески
Citation