Споменица посветена на Иван Дејанов редовен член на Македонската академија на науките и уметностите / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2001
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Кор. стр. насл.: Иван Дејанов : 1932-2001. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Иван Дејанов: стр. 31-68.
Keywords
Дејанов, Иван, 1932-2001
Citation