Четврто заседание на меѓународната комисија за Словенска ономастика : говори и реферати, Скопје - Охрид, 17. IX - 23. IX 1970 / [уреднички одбор Божидар Видоески... [и др.]].

Date
1971
Authors
Заседание на Меѓународната комисија за Словенска ономастика (4 : 1970 : Скопје - Охрид)
Видоески, Божидар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Трудови на повеќе јазици. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Словенски јазици
Citation