Придонесот на академикот Кирил Миљовски за економската наука и макроекономската политика во Македонија / приредува Никола Узунов ; [ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
2003
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The contribution of the academician Kiril Miljovski to economics and macroeconomic policy in Macedonia / editor Nikola Uzunov. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија на трудовите на академикот Кирил Миљовски: стр. [431]-442. Summary.
Keywords
Миљовски, Кирил, 1912-1983, Макроекономија
Citation