Скулптури и цртежи / Никола Јанковиќ = Скулптуре и цртежи / [Никола] Јанковић = Sculptures and drawings / Nikola Janković ; [автори на фотографиите Миодраг Ѓорѓевиќ, Драган Даничиќ, Предраг Михајловиќ, Даниел и Габриел Глид, Зоран Кршљанин = аутори фотографија Миодраг Ђорђевић, Драган Даничић, Предраг Михајловић ; превод на македонски Лилјана Угриновска, превод на англиски = превод на енглески Наташа Папазовска-Левкова ; дизајн Кочо Фидановски].

Date
2003-2004
Authors
Јанковић, Никола. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Београд : Српска академија наука и уметности
Abstract
Description
Воведни текстови напоредно на мак., срп. и англ. јазик. Тираж 1000. Биографија ; Biography: стр. 145-161. Библиографија ; Bibliography: стр. 163-166.
Keywords
Скулптура
Citation