Независност на судството : научна и стручна расправа одржана на 3 ноември 2015 година. ǂКн. ǂ7 / [уредувачки одбор Владо Камбовски (претседател), Таки Фити, Абдулменаф Беџети).

Date
2016
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Фити, Таки. (edt)
Беџети, Абдулменаф. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Independence of the judiciary : scientific and expert discussion held on 3rd November 2015. Book 7. Публикацијата е во рамките на проектот: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон апстрактите. Summary.
Keywords
Судство
Citation