Промеморија на Македонската академија на науките и уметностите во врска со спорот за името на Република Македонија = Memorial of the Macedonian Academy of Sciences and Arts relating to the dispute abouth the name of the Republic of Macedonia / [превод од англиски јазик Греам Рид = english translation Graham Read].

Date
[бг]
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и на англ. јазик. Фусноти кон текстот.
Keywords
Citation