Дентогени синузитиси / Илија Васков.

Date
2006
Authors
Васков, Илија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Dentogenous sinusitis / Ilija Vaskov. Слика на авторот во боја и белешка за авторот на пресвитокот од предната корица. Тираж 300. Summary. Библиографија: стр. 287-294.
Keywords
Синузити
Citation