Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите / [уредник Ташко Георгиевски].

Date
1996
Authors
Георгиевски, Ташко. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Penčo Davčev, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Кор. насл.: Пенчо Давчев : 1922-1995. Тираж 300. Био-библиографија / Љ. Ристовска: стр.23-69.
Keywords
Давчев, Пенчо, 1922-1995
Citation