Пофалба на помнењето : есеј, критика, запис / Матеја Матевски.

Date
2010
Authors
Матевски, Матеја. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Praise of remembrance : essay, criticism, memoirs / Mateja Matevski. Фусноти кон текстот.
Keywords
Македонска книжевност, Светска книжевност
Citation