Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија / [редакциски одбор Георги Старделов, Матеја Матевски, Ташко Георгиевски ; превод на англиски јазик Татјана Митревска].

Date
1995
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Матевски, Матеја. (edt)
Георгиевски, Ташко. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 1. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Citation