Членови на Mакедонската академија на науките и уметностите - ликовни уметници : 24.10.2019 - 4.11.2019 / [текстови Таки Фити ... [и др.] ; превод на босански јазик Александар Стојчев ; превод на англиски јазик Гоце Алексоски ; фотографии Иван Блажев, Игор Василев] = Članovi Makedonske akademije nauka i imjetnosti - likovni umjetnici : 24.10.2019 - 4.11.2019 / [tekstovi Taki Fiti ... [и др.] ; prijevod na bosanski Aleksandar Stojčev ; prijevod na engleski Goce Aleksoski ; fotografije Ivan Blažev, Igor Vasilev] = Artists - members of the Мacedonian academy of sciences and arts : 24.10.2019 - 4.11.2019 / [text Taki Fiti ... [и др.] ; translation into English Goce Aleksoski ; translation into Bosnian Aleksandar Stojčev ; photography Ivan Blazev, Igor Vasilev].

Date
2019
Authors
Фити, Таки. (aut)
Трифковиќ, Милош. (aut)
Бајрам, Газанфер. (aut)
Франговска, Ана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Makedonska akademija nauka i umjetnosti : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст на мак., бос. и англ. јазик. Други автори: Милош Трифковиќ, Газанфер Бајрам, Ана Франговскa.
Keywords
Модерна уметност
Citation