Романизирање на ориентални богови? : религиски трансформации во балканските провинции во римски период. : нови наоди и перспективи / [уреднички одбор Вера Битракова Грозданова, Laurent Bricault, Miguel John Versluys ; приредувачи Александра Николоска, Sander Müskens] = Romanising oriental gods? : religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. : new finds and novel perspectives / [editorial advisory board Vera Bitrakova Grozdanova, Laurent Bricault, Miguel John Versluys ; editors Aleksandra Nikolosk & Sander Müskens] = Romanisation des dieux orientaux? : transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l'époque romaine. : nouvelles découvertes et perspectives : proceedings of the international simposium, Skopje, 18-21 September, 2013.

dc.contributor.author Битракова Грозданова, Вера. (edt)
dc.contributor.author Bricault, Laurent. (edt)
dc.contributor.author John Versluys, Miguel. (edt)
dc.contributor.author Николоска, Александра. (edt)
dc.contributor.author Müskens, Sander. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:24Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:24Z
dc.date.issued 2015
dc.description Preface ; Предговор / Вера Битракова Грозданова: стр. [9]-15. Текст напоредно на мак., англ. и фран. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
dc.format 435 стр. : илустр. ; 28 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-154-5
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/99704074
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/533
dc.language mac
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Leiden : Universiteit Leiden
dc.subject Римска митологија
dc.subject Антички верувања
dc.title Романизирање на ориентални богови? : религиски трансформации во балканските провинции во римски период. : нови наоди и перспективи / [уреднички одбор Вера Битракова Грозданова, Laurent Bricault, Miguel John Versluys ; приредувачи Александра Николоска, Sander Müskens] = Romanising oriental gods? : religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. : new finds and novel perspectives / [editorial advisory board Vera Bitrakova Grozdanova, Laurent Bricault, Miguel John Versluys ; editors Aleksandra Nikolosk & Sander Müskens] = Romanisation des dieux orientaux? : transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l'époque romaine. : nouvelles découvertes et perspectives : proceedings of the international simposium, Skopje, 18-21 September, 2013.
dc.title.alternative Parallel title: Romanising oriental gods? Parallel title: Romanisation des dieux orientaux?
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files