Споменица посветена на Славко Јаневски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1920-2000] / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2001
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Славко Јаневски. На наспор. насл. стр.: Festschrift : presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Тираж 300. Библиографија на делата на Славко Јаневски / библиографијата ја состави Лилјана Ристевска: стр. 35-43.
Keywords
Јаневски, Славко, 1920-2000
Citation