Преродбата и по неа : (Григор Прличев, Димитрија Чуповски) / приредувач Катица Ќулавкова ; [уредник Витомир Митевски ; превод од македонски на англиски Јасмина Илиевска-Марјановиќ].

Date
2021
Authors
Ќулавкова, Катица. (edt)
Митевски, Витомир. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Revival and post-revival : (Grigor Prličev, Dimitrija Čupovski) Фусноти кон текстот и кон одделни трудови. Тираж 300. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Чуповски, Димитрија, 1878-1940, Прличев, Григор, 1830-1893, Македонско научно-литературно другарство (Петроград)
Citation