Македонија и македонците во годините на источната криза : 1876-1878 / Манол Пандевски.

Date
1978
Authors
Пандевски, Манол. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 109-112. Résumé.
Keywords
Citation