Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија : научен собир, Скопје, 13 април 1985 година / [уредувачки одбор Благој С. Попов, претседател, Александар Самарџиски, Наум Целакоски].

Date
1987
Authors
Попов, Благој С. (edt)
Самарџиски, Александар. (edt)
Целакоски, Наум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Past development and present state of the mathematicalsciences in SR Macedonia : a symposium, Skopje 1985, April 13th. Библиографија на научни трудови и учебници по матемарика на Универзитетот во Скопје, 1946-1985 / Н. Целакоски, А, Самарџиски: стр. [15]-73.
Keywords
Математика
Citation