Мојата Македонија / Благоја Дрнков ; [превод на англиски Греам Рид, Пеги Рид] = My Macedonia / Blagoja Drnkov ; [translated into English by Graham Reid, Peggy Reid].

Date
2001
Authors
Дрнков, Благоја. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст напоредно на англ. јазик. Летописец на македонската земја / Георги Старделов; A chronicle of the land of Macedonia / Georgi Stardelov: стр. 5-19. Волшебник на фотографијата / Цветан Грозданов; The wizard of photography / Cvetan Grozdanov: стр. 77-79.
Keywords
Дрнков, Благоја, 1914-2012.
Citation