Жената de profundis / Томе Серафимовски ; [превод на македонски Билјана Јовановска ; превод на англиски Зоран Анчевски ; биографија и библиографија Лилјана Угриновска ; фотографии Горан Десковски] = Woman de profundis / Tome Serafimovski ; [translated into Macedonian by Biljana Jovanovska ; translated into English by Zoran Anchevski ; biography and bibliography Liljana Ugrinovska ; photographs Goran Deskovski].

Date
2015
Authors
Серафимовски, Томе. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Тираж 1001. Текст на мак. и англ. јазик. Биографија: стр. 159-171 ; Biography: стр. 173-184. Библиографија ; Bibliography: стр. 185-228.
Keywords
Серафимовски, Томе, 1935-2016., Скулптура
Citation