Чашуле, отпосле : зборник / приредувач Јелена Лужина.

Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Čašule, afterword : proceedings / editor Jelena Lužina. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Чашуле, Коле, 1921-2009
Citation