Етнологија на Македонците / [уредувачки одбор Крум Томовски, (претседател), Галаба Паликрушева, Ангелина Крстева ; ликовно-графички уредник Нико П. Този].

Date
1996
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Паликрушева, Галаба. (edt)
Крстева, Ангелина. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Ethnology of the Macedonians. Тираж 1000. Библиографија на фолклорот и етнологијата на Македонија / изработил Боне Величковски: стр. [287]-326 [851 единици] Summary.
Keywords
Македонци
Citation