Деградација на почвите како компонента на животната средина во Република Македонија / Ѓорѓи Филиповски ; [превод на резимето Рајна Кошка].

Date
2003
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soil degradation as a component of the environment in the Republic of Macedonia / Gjorgji Filipovski. Тираж 500. Библиографија: стр. 317-340 [455 единици] Summary.
Keywords
Почви
Citation