Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија : развој и модернизација / [раководен тим на Проектот Ксенте Богоев, Никола Узунов, Никола Кљусев, Глигор Бишев ; уредувачки одбор Ксенте Богоев (претседател), Никола Узунов, Никола Кљусев].

Date
1997
Authors
Богоев, Ксенте. (edt)
Узунов, Никола. (edt)
Кљусев, Никола. (edt)
Бишев, Глигор. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1200. Фусноти кон текстот.
Keywords
Економски развој
Citation