Физички принципи на ултразвучната дијагностика и терапија / Зафир Стојанов, Станоја Стоименов ; [ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
2001
Authors
Стојанов, Зафир. (aut)
Стоименов, Станоја. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Physical principles of the ultrasonic diagnostic and therapy / Zafir Stojanov, Stanoja Stoimenov. Тираж 300. Библиографија: стр. [221]-225 [111 единици] Регистар.
Keywords
Ултразвучна дијагноза, Ултразвучна терапија
Citation