Прилози за развојот на македонистичката лингвистика / Божидар Видоески ; приредил Димитар Пандев.

Date
2013
Authors
Видоески, Божидар. (aut)
Пандев, Димитар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Слово за професорот Божидар Видоески / Димитар Пандев: стр. 7-10. Фусноти кон текстот. Summary. Регистар.
Keywords
Македонска лингвистика
Citation