Свечен собир посветен на АВНОЈ : одржан на 15 ноември 1973 година / [уредник Ѓорѓи Филиповски].

Date
1974
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Значење и одраз на решенијата на II заседание на АВНОЈ за развитокот на востанието во Македонија / Михаило Апостолски: стр. 7-25. Фусноти кон текстот.
Keywords
АВНОЈ
Citation