Развитокот на науките, културата и уметностите како европска перспектива на Република Македонија : тркалезна маса одржана на 22 декември 2006 година / [уредувачки одбор Момир Х. Поленаковиќ, Таки Фити, Владо Камбовски].

Date
2008
Authors
Поленаковиќ, Момир Х. (edt)
Фити, Таки. (edt)
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Наука, Култура
Citation