Кирилометодиевската традиција од IX до XIX век : прилози за јазикот и културата од кирилометодиевскиот и црковнословенскиот период / Блаже Конески ; приредила Красимира Илиевска.

Date
2020
Authors
Конески, Блаже. (aut)
Илиевска, Красимира. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: The tradition of Cyril and Methodius from IX to XIX century / Blaže Кoneski ; prepared by Krasimira Ilievska. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Белешки и библиографски податоци: стр. [403]-408.
Keywords
Словенска писменост, Старословенски ракописи
Citation