Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1914-2000] / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2001
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Александар Христов. На наспор. насл. стр.: Festschrift : presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Александар Христов / библиографијата ја состави Лилјана Ристевска: стр. 35-64.
Keywords
Христов, Александар, 1914-2000
Citation