Поезија / Блаже Конески ; приредил Милан Ѓурчинов.

Date
2011
Authors
Конески, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Poetry / Blaže Koneski ; prepared by Milan Gjurčinov. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Регистар.
Keywords
Citation