Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1935-2012] / [уредник Владо Матевски].

Date
2013
Authors
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Ташко Георгиевски : 1935-2012. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Taško Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Ристо Лозановски / изработил Љубомир Ѓоревски: стр. [23]-34.
Keywords
Георгиевски, Ташко, 1935-2012
Citation