Чушков / [текст Минас Бакалчев ; фотографија Станко Павлевски ; превод Гоце Алексоски] = Čuškov / [text Minas Bakalchev ; photography Stanko Pavlevski ; translation Goce Aleksoski].

Date
2017
Authors
Бакалчев, Минас. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian Academy of Science and Arts
Abstract
Description
Тираж 300. Текст на мак. и англ. јазик. Биографија ; Biography: стр. 124-127. Библиографија: стр. 13.
Keywords
Скулптура, Македонски уметници
Citation