Англиско-македонски речник на математички термини : повеќе од 13000 термини, изрази, фрази и синоними = English-macedonian dictionary of mathematical terms : more than 13 000 terms, expressions, phrases and synonims / Наум Целакоски, Весна Целакоска-Јорданова, Емилија Целакоска.

Date
2015
Authors
Целакоски, Наум. (aut)
Целакоска-Јорданова, Весна. (aut)
Целакоска, Емилија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Библиографија: стр. 293.
Keywords
Математика
Citation