Облик и смисла : критики и огледи : (1990-2000) / Милан Ѓурчинов ; [корица Кочо Фидановски].

Date
2000
Authors
Ѓурчинов, Милан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Поднасл. на 'рбетот и корицата: нови критики и огледи. Омаж за Милан Ѓурчинов / Матеја Матевски: стр. [7]-11. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија на трудовите на Милан Ѓурчинов: стр. 361-371 [127 единици]
Keywords
Македонска книжевност
Citation