Владеење на правото, доброто управување и квалитетот на институциите : (зборник на трудови од Тркалезната маса одржана на 15 ноември 2019 година во Берово) / [уредник Владо Камбовски] = Върховенство на правото, доброто управление и качеството на институциите : сборник с материали от кръгла маса проведена на 15 ноември 2019 г. в Берово.

Date
2019
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; София (Българска академия на науките)
Abstract
Description
Тираж 200. Публикацијата е дел од проектот "Евроатлански интеграции и перспективи за развој на република Северна Македонија и Република Бугарија" (МАНУ-БАН) Фусноти кон текстот. Трудови на мак. и на бгр. јазик. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Владеење на правото
Citation