Свети Наум Охридски / Цветан Грозданов ; [превод од македонски на англиски јазик Соња Андонова ; превод од македонски на француски јазик Климентина Хаџи-Лега ; автор на фотографиите Милан Џинго ; цртежи Крсто Мартиновски ; архитектонски цртежи Тодор Паскали].

Date
2015
Authors
Грозданов, Цветан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Матица македонска
Abstract
Description
Тираж 500. Дел од текстот на англ. и фран. јазик. Белешки кон главите.
Keywords
Св. Наум Охридски, манастир (Охрид)
Citation