Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Драгослав Ортаков, Димитрјие Бужаровски].

dc.contributor.author Старделов, Георги. (edt)
dc.contributor.author Ортаков, Драгослав. (edt)
dc.contributor.author Бужаровски, Димитрије. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:26Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:26Z
dc.date.issued 2004
dc.description Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 12. Фусноти кон текстовите.
dc.format 282 стр. : ноти ; 28 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-101-38-8
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/59695114
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/345
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Музика
dc.title Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Драгослав Ортаков, Димитрјие Бужаровски].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files