Портретите на Св. Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји = Portraits of St. Clement of Ohrid in the paintings of Macedonia and of the neighboring countries / [текст на каталогот и избор на портретите Цветан Грозданов ; каталог и библиографија Сашо Цветковски ; превод на англиски Гоце Алексоски].

Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje = Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и англ. јазик. Библиографија: стр. 29.
Keywords
Икони
Citation