Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија / Оливера Јашар-Настева.

Date
1987
Authors
Јашар-Настева, Оливера. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Turkish elements in the language and style of Macedonian folk songs / Olivera Jašar-Nasteva. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Скратенки на користените збирки на народни песни и на друга литература: стр. 93-95. Summary. Регистри.
Keywords
Турски јазик
Citation