Археолошка карта на Република Македонија. Т. 1 / [уредувачки одбор Димче Коцо, Цветан Грозданов, Блага Алексова, Вера Битракова Грозданова, Воислав Санев ; ликовно обликување Воислав Санев].

Date
1994
Authors
Коцо, Димче. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Алексова, Блага. (edt)
Битракова Грозданова, Вера. (edt)
Санев, Воислав. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Archaeological map of the Republic of Macedonia. Фусноти кон текстот. Тираж 600. Суммариес кон трудовите. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Археолошки наоди
Citation