Република Македонија на патот кон Европската Унија (2020) - искуства, предизвици, перспективи : прилози од Меѓународната научна конференција одржана на 6 мај 2016 година / [уредувачки одбор Таки Фити ... и др.].

Date
2016
Authors
Меѓународна научна конференција (2016)
Фити, Таки. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Влада на Република Македонија
Abstract
Description
Тираж 200. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Демократски процеси
Citation