Улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизацијата на економиите / Таки Фити.

Date
2018
Authors
Фити, Таки. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библииографија: стр. 199-204. Регистри. Conclusions.
Keywords
Економска стабилизација
Citation