Отворени предизвици на македонската економија : зборник на трудови од научен собир.

Date
2004
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Стопанство
Citation