Животот и делото на Григор Прличев : реферати од научен собир одржан во Скопје на 21 и 22 април 1993 година / [уредувачки одбор Александар Спасов (претседател), Матеја Матевски, Георги Старделов].

Date
1994
Authors
Спасов, Александар. (edt)
Матевски, Матеја. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The life and work of Grigor Prličev : papers from a Symposium held on April 21-22, 1993. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Прличев, Григор, 1830-1893
Citation