Спомените на Нијази : (или една страница од историјата на големата османлиска револуција од колагата Ахмет Нијази од Ресен) / предговор, превод и коментари Драги Ѓоргиев.

Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Превод на делото: Hatirat - Niyazi. Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Младотурска револуција, 1908
Citation