Економски систем, економска политика и развој : научен собир : зборник на трудови по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Никола Узунов / [уредувачки одбор Таки Фити ... и др.].

dc.contributor Узунов, Никола. (dte)
dc.contributor.author Фити, Таки. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:55Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:55Z
dc.date.issued 2010
dc.description На наспор. насл. стр.: Economic system, economic policy and development : scientific symposium : the proceedings from the symposium : in honour of 80 years of life and 50 years of educational and scientific work of the Academician Nikola Uzunov. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summaries кон трудовите.
dc.format 310 стр. : граф. прикази ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-059-3
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/85204234
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/449
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Економски факултет
dc.subject Економија
dc.title Економски систем, економска политика и развој : научен собир : зборник на трудови по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Никола Узунов / [уредувачки одбор Таки Фити ... и др.].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files