Традиција и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период / Петар Хр. Илиевски.

Date
2005
Authors
Илиевски, Петар Хр. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Tradition and innovations in the Macedonian churchslavonic literary monuments from the Turkish period / Petar Hr. Ilievski. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Summaries и библиографија кон главите. Регистри.
Keywords
Дамаскини
Citation