Македонски правопис : јубилејно фототипско издание по повод педесет годишнината од неговото издавање / изработен од Комисијата за јазик и правопис при Министерството за народна просвета. - [јубилејно фототипско изд.].

Date
1995
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Keywords
Македонски јазик
Citation